Danh sách văn phòng tại Võ Văn Tần

KM Plaza

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 10m2 đến 180m2

 So sánh

Minh Tinh Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 190m2

Linco Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 88m2 đến 180m2

 So sánh

OSC Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 130m2

 So sánh

Nikko Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 52m2 đến 150m2

 So sánh

Bitexco Nam Long

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 140m2

 So sánh

Saigon Mansion

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 340m2

 So sánh

Estar Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2Compare