Danh sách văn phòng tại Võ Văn Tần

Lim Tower 2

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

55m2 đến 700m2

$ 25
 So sánh

Estar Building

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

m2 đến m2

$ 17

Agrex Tower

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 200m2

$ 17
 So sánh

Linco Building

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

88m2 đến 180m2

$ 16
 So sánh

Bitexco Nam Long

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 140m2

$ 15
 So sánh

Saigon Mansion

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 340m2

$ 15
 So sánh

Cao Ốc 123

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 450m2

$ 15

Minh Tinh Building

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 190m2

$ 13

Nikko Building

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

52m2 đến 150m2

$ 13
 So sánh

Dodau Building

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

27m2 đến 100m2

$ 12
 So sánh

KM Plaza

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

10m2 đến 180m2

$ 12
 So sánh

OSC Building

Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 130m2

$ 12
 So sánh


Compare