Danh sách văn phòng tại Võ Văn Tần

Lim Tower 2

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng A

Từ 55m2 đến 700m2

 So sánh

Estar Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ m2 đến m2

Agrex Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh

Linco Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 88m2 đến 180m2

 So sánh

Bitexco Nam Long

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 140m2

 So sánh

Saigon Mansion

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 340m2

 So sánh

Cao Ốc 123

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 450m2

Minh Tinh Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 190m2Compare