Danh sách văn phòng tại Võ Văn Kiệt

BMC Building

Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 50–100–120–150–200–500–1000m2 đến 50–100–120–150–200–500–1000m2

 So sánh

C.T Plaza Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 165m2 đến 286m2

 So sánh

Central Garden

Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Samco Building

Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 150,m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare