Danh sách văn phòng tại Vân Côi

IT Business centre

Vân Côi, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 85m2

 So sánh


Compare