Danh sách văn phòng tại Út Tịch

Thuận Việt Building

Út Tịch, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 120m2

 So sánh


Compare