Danh sách văn phòng tại Ung Văn Khiêm

New Port Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 200m2

Charm Suite Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 54m2 đến 120m2

 So sánh

B&L Tower

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 305m2

 So sánh

Sacomreal Plaza

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 2500m2

 So sánh

EBM Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 140m2

NGE Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 300m2

V Building Ung Văn Khiêm

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 180m2

 So sánh

GIC Building Ung Văn Khiêm

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 46m2 đến 215m2

 So sánh


Compare