Danh sách văn phòng tại Ung Văn Khiêm

GIC Building Ung Văn Khiêm

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 46m2 đến 215m2

 So sánh

EBM Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 140m2

NGE Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 300m2

New Port Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 200m2

V Building Ung Văn Khiêm

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 180m2

 So sánh

Charm Suite Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 54m2 đến 120m2

 So sánh

Win Home Ung Văn Khiêm 2

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 46m2 đến 215m2

 So sánh

G8 Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 300m2Compare