Danh sách văn phòng tại Ung Văn Khiêm

New Port Building

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

25m2 đến 200m2

$ 8

Charm Suite Building

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

54m2 đến 120m2

$ 15
 So sánh

B&L Tower

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 305m2

$ 14
 So sánh

Sacomreal Plaza

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 2500m2

$ 14
 So sánh

EBM Building

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 140m2

$ 12

NGE Building

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 300m2

$ 12

V Building Ung Văn Khiêm

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 180m2

$ 11
 So sánh

GIC Building Ung Văn Khiêm

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

46m2 đến 215m2

$ 10
 So sánh

Win Home Ung Văn Khiêm 2

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

46m2 đến 215m2

$ 10
 So sánh

G8 Building

Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 300m2

$ 10


Compare