Danh sách văn phòng tại Trường Sơn

CT Plaza

Trường Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 600m2

$ 20
 So sánh

Thép Toàn Thắng Building

Trường Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100,m2 đến 250m2

$ 14
 So sánh

Hai Au Building

Trường Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 300m2

$ 14
 So sánh

Hồng Anh Japan Building

Trường Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 235m2

$ 12.50
 So sánh

Hà Đô South Building

Trường Sơn, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 600m2

$ 12


Compare