Danh sách văn phòng tại Trường Sơn

Hà Đô South Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2

Hai Au Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 300m2

 So sánh

CT Plaza

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh


Compare