Danh sách văn phòng tại Trường Sơn

CT Plaza

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh

Thép Toàn Thắng Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 100,m2 đến 250m2

 So sánh

Hai Au Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 300m2

 So sánh

Hồng Anh Japan Building

Giá từ $ 12.50

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 235m2

 So sánh

Hà Đô South Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 600m2Compare