Danh sách văn phòng tại Trường Sa

Screc Tower

Trường Sa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 51m2 đến 104m2Compare