Danh sách văn phòng tại Trần Cao Vân

Master Building

Trần Cao Vân, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 500m2Compare