Danh sách văn phòng tại Tôn Đức Thắng

VPBank Tower Saigon

Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

150m2 đến 1200m2

$ 30
 So sánh

The Waterfront Saigon

Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

150m2 đến 1200m2

$ 30
 So sánh

Le Meridien Saigon

Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

100m2 đến 1600m2

$ 29
 So sánh

Green Power Tower

Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

170m2 đến 1000m2

$ 28
 So sánh

Saigon Trade Center

Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

60m2 đến 500m2

$ 24
 So sánh

The Landmark Building

Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 500m2

$ 22
 So sánh

Saigon Riverside Office Center

Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200m2 đến 600m2

$ 21
 So sánh

VFC Tower

Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 420m2

$ 17
 So sánh


Compare