Danh sách văn phòng tại Tôn Đức Thắng

VPBank Tower Saigon

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ 150m2 đến 1200m2

 So sánh

The Waterfront Saigon

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng A

Từ 150m2 đến 1200m2

 So sánh

Le Meridien Saigon

Giá từ $ 29

Tòa nhà Hạng A

Từ 100m2 đến 1600m2

 So sánh

Green Power Tower

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng B

Từ 170m2 đến 1000m2

 So sánh

Saigon Trade Center

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 60m2 đến 500m2

 So sánh

The Landmark Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Saigon Riverside Office Center

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 600m2

 So sánh

VFC Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 420m2

 So sánh


Compare