Danh sách văn phòng tại Thi Sách

Hoa Lâm Building

Thi Sách, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 500m2

 So sánh


Compare