Danh sách văn phòng tại Thái Văn Lung

River View Tower

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 160m2

Capital Place

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 100,m2 đến 400m2

 So sánh


Compare