Danh sách văn phòng tại Sông Thao

Kicotrans Sông Thao

Sông Thao, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 350m2

 So sánh


Compare