Danh sách văn phòng tại Sông Thao

Kicotrans Sông Thao

Sông Thao, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 350m2

$ 12
 So sánh


Compare