Danh sách văn phòng tại Quốc lộ 13

The Morning Star Building

Quốc lộ 13, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 100,m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare