Danh sách văn phòng tại Phùng Khắc Khoan

Lafayette De Saigon

Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 55m2 đến 216m2

Harmony Tower

Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 230m2

 So sánh

Fideco Building

Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 170m2

Fosco Phùng Khắc Khoan

Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 28m2 đến m2Compare