Danh sách văn phòng tại Phổ Quang

Sovilaco Building

Phổ Quang, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 72m2 đến 140m2

Waseco Building 

Phổ Quang, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 50,m2 đến 220m2

 So sánh


Compare