Danh sách văn phòng tại Phan Tôn

Viễn Đông

Phan Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 50,m2 đến 300m2

 So sánh


Compare