Danh sách văn phòng tại Phan Thúc Duyện

SCSC Building

Phan Thúc Duyện, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 300m2

 So sánh


Compare