Danh sách văn phòng tại Phan Đình Giót

We building airport

Phan Đình Giót, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng B

Từ 83m2 đến 940m2

 So sánh


Compare