Danh sách văn phòng tại Phan Đăng Lưu

Gilimex Building

Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12.20

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

HM Square

Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 200m2

 So sánh


Compare