Danh sách văn phòng tại Phạm Viết Chánh

Hata House 2

Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 360m2

$ 11


Compare