Danh sách văn phòng tại Phạm Văn Hai

Sabay Tower 2

Phạm Văn Hai, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 200m2

 So sánh

Central Plaza Phạm Văn Hai

Phạm Văn Hai, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2Compare