Danh sách văn phòng tại Phạm Phú Thứ

Bảy Hiền Tower

Phạm Phú Thứ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 46–58–150m2 đến –750m2

 So sánh


Compare