Danh sách văn phòng tại Pasteur

Pasteur Tower

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 280m2

Pasteur Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 36m2 đến m2

The TMC Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

PDD Building

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 92m2 đến 300m2

HMTC – Savico Office Building

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 590m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons