Danh sách văn phòng tại Pasteur

HMTC – Savico Office Building

Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 66m2 đến 590m2

 So sánh

PDD Building

Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 92m2 đến 300m2

 So sánh

Pasteur Tower

Pasteur, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 75m2 đến 280m2

 So sánh

The TMC Building

Pasteur, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 500m2

Pasteur Building

Pasteur, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 36m2 đến m2

 So sánh


Compare