Danh sách văn phòng tại Nguyễn Xí

Thủy Lợi Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 500m2

 So sánh

Chung cư Thủy Lợi 4

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 200m2 đến 3000m2

 So sánh

Hoàng Minh Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

 So sánh


Compare