Danh sách văn phòng tại Nguyễn Văn Trỗi

Annex Building

Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 34m2 đến 105m2

 So sánh


Compare