Danh sách văn phòng tại Nguyễn Văn Thủ

Nam Phương Building

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

Saigon 3 Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

HPL Office Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

Safi Tower

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 52m2 đến 250m2

Hải Hà Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 300m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons