Danh sách văn phòng tại Nguyễn Văn Thủ

Nam Phương Building

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 100m2

Hải Hà Building

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 300m2

 So sánh

Saigon 3 Building

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ m2 đến m2

HPL Office Building

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

 So sánh

Safi Tower

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 52m2 đến 250m2

 So sánh


Compare