Danh sách văn phòng tại Nguyễn Văn Giai

NVG Office Building

Nguyễn Văn Giai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 150m2Compare