Danh sách văn phòng tại Nguyễn Văn Đậu

GIC Building Nguyễn Văn Đậu

Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 500m2

$ 11
 So sánh


Compare