Danh sách văn phòng tại Nguyễn Trung Trực

The Colonnade

Nguyễn Trung Trực, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 200m2

$ 18


Compare