Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thị Minh Khai

Khang Thông Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

Cienco 4 Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 1000m2

 So sánh

Golden Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 310m2

 So sánh

Somerset Chancellor Court

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 114m2 đến 800m2

 So sánh

Sailing Tower

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 550m2

Centec Tower

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng A

Từ 150,m2 đến 1000m2

 So sánh


Compare