Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thị Minh Khai

Sailing Tower

Giá từ $ 30

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 550m2

Centec Tower

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng A

Từ 150,m2 đến 1000m2

 So sánh

Cienco 4 Building

Giá từ $ 26

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 1000m2

 So sánh

The Address Building

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 2500m2

 So sánh

HD Tower

Giá từ $ 24

Tòa nhà Hạng B

Từ 70,m2 đến 300m2

Báo Lao Động Building

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng B

Từ 200,m2 đến 1000m2

Golden Tower

Giá từ $ 22

Tòa nhà Hạng C

Từ 90,m2 đến 310m2

 So sánh


Compare