Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thị Minh Khai

Sailing Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 550m2

$ 30

Centec Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

150,m2 đến 1000m2

$ 27
 So sánh

Cienco 4 Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200m2 đến 1000m2

$ 26
 So sánh

The Address Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 2500m2

$ 25
 So sánh

Báo Sài Gòn Giải Phóng Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 700m2

$ 25
 So sánh

HD Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

70,m2 đến 300m2

$ 24

Báo Lao Động Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200,m2 đến 1000m2

$ 22

Golden Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90,m2 đến 310m2

$ 22
 So sánh

Somerset Chancellor Court

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

114m2 đến 800m2

$ 22
 So sánh

Century Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 170m2

$ 20
 So sánh

Nguyễn Kim Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100,m2 đến 390m2

$ 20
 So sánh

Yoco Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 200m2

$ 18
 So sánh

Viet Capital Bank Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến m2

$ 18

An Viên Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 170m2

$ 17
 So sánh

Khang Thông Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 400m2

$ 16
 So sánh


Compare