Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thị Minh Khai

ATIC Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến m2

Century Building

Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 170m2

 So sánh

Green View II Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 150m2

An Viên Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 170m2

 So sánh

Pax Sky VI Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 114m2 đến 684m2

The Address Building

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 2500m2

 So sánh

Yoco Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 200m2

 So sánh

Belco Tower

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 250m2

 So sánh


Compare