Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thị Diệu

Qunimex

Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 165m2

 So sánh

D-House Building

Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 120m2Compare