Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thế Lộc

X building

Nguyễn Thế Lộc, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 150m2

 So sánh


Compare