Danh sách văn phòng tại Nguyễn Thái Bình

Thái Bình Building

Nguyễn Thái Bình, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12.50

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2Compare