Danh sách văn phòng tại Nguyễn Khắc Nhu

The Lion Building

Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 260m2

 So sánh


Compare