Danh sách văn phòng tại Nguyễn Hữu Cầu

TTA Building

Nguyễn Hữu Cầu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 180m2Compare