Danh sách văn phòng tại Nguyễn Hữu Cảnh

GIC Building Nguyễn Hữu Cảnh

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 685m2

 So sánh

The Manor I

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 333m2

The Manor II

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 30–50–70–100–125–507m2 đến 30–50–70–100–125–507m2

Saigon Pearl

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 84m2 đến 132m2

Đông Tây TCi Building

Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 200m2

 So sánh


Compare