Danh sách văn phòng tại Nguyễn Hữu Cảnh

Đông Tây TCi Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 200m2

The Manor I

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 333m2

Saigon Pearl

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 84m2 đến 132m2

The Manor II

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 30–50–70–100–125–507m2 đến 30–50–70–100–125–507m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons