Danh sách văn phòng tại Nguyễn Huệ

Saigon Times Square

Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

250m2 đến 1000m2

$ 50
 So sánh

Sun Wah Tower

Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

120m2 đến 1.200m2

$ 41

Bitexco Office Building

Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

60,m2 đến 300m2

$ 26

Vietcomreal Building

Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 357m2

$ 25
 So sánh

Vinatex Tower

Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 200m2

$ 22
 So sánh

VTP Office Service Center

Nguyễn Huệ, Quận 1,

Hạng B

52,109,200,400,500m2 đến 52,109,200,400,500m2

$ 18
 So sánh

VTP Office Building

Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

52m2 đến 400m2

$ 18

Harbour View Tower

Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200,m2 đến 500m2

$ 17
 So sánh


Compare