Danh sách văn phòng tại Nguyễn Gia Thiều

PSG Building

Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 110m2 đến 359m2

Thiên Sơn Building

Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh


Compare