Danh sách văn phòng tại Nguyễn Gia Thiều

Thiên Sơn Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 200m2

 So sánh

PSG Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 110m2 đến 359m2Compare