Văn phòng đường Nguyễn Đình Chiểu

FIT Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 300m2

$ 14

Phượng Long Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 300m2

$ 14

Mỹ Hà Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 90m2

$ 13

OIIC Building 1

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

Green Park

Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng C

m2 đến m2

$ 12

NNC Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 155m2

$ 11

Indochina Park Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

53m2 đến 250m2

$ 11


Compare