Danh sách văn phòng tại Nguyễn Cư Trinh

Pax Sky Nguyễn Cư Trinh

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 1000m2

 So sánh

Thanh Dung Tower

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 350m2Compare