Danh sách văn phòng tại Nguyễn Công Trứ

TNR Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

82m2 đến 955m2

$ 21

Artex Saigon Building

Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 230m2

$ 12

97 NCT Building

Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

18m2 đến 250m2

$ 11
 So sánh


Compare