Danh sách văn phòng tại Nguyễn Công Trứ

TNR Nguyễn Công Trứ

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng B

Từ 82m2 đến 955m2

Artex Saigon Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 230m2

97 NCT Building

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 18m2 đến 250m2

 So sánh


Compare