Danh sách văn phòng tại Nguyễn Bỉnh Khiêm

GIC Building Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 500m2

 So sánh


Compare