Danh sách văn phòng tại Nguyễn Bỉnh Khiêm

GIC Building Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 500m2

$ 19
 So sánh


Compare