Danh sách văn phòng tại Ngô Đức Kế

Mê Linh Point Tower

Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100–225–300–400–1000m2 đến m2

$ 21
 So sánh

Hoa Rang Building

Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 160m2

$ 18

Bến Thành Tourist Building 1

Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 160m2

$ 12


Compare