Danh sách văn phòng tại Ngô Đức Kế

Bến Thành Tourist Building 1

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 160m2

Hoa Rang Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 160m2

Mê Linh Point Tower

Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng C

Từ 100–225–300–400–1000m2 đến m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons