Danh sách văn phòng tại Ngô Đức Kế

Mê Linh Point Tower

Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 21

Tòa nhà Hạng C

Từ 100–225–300–400–1000m2 đến m2

 So sánh

Hoa Rang Building

Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 160m2

Bến Thành Tourist Building 1

Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 20m2 đến 160m2Compare