Danh sách văn phòng tại Mai Thị Lựu

Huy Sơn Building

Mai Thị Lựu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 200m2

Mobivi Building

Mai Thị Lựu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 88m2 đến 500m2

 So sánh


Compare