Danh sách văn phòng tại Mạc Đĩnh Chi

Pvfcco Tower

Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

150m2 đến 300m2

$ 19
 So sánh

GIC Building

Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 230m2

$ 17
 So sánh

Star Building

Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90m2 đến 160m2

$ 17
 So sánh


Compare