Danh sách văn phòng tại Mạc Đĩnh Chi

GIC Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 230m2

 So sánh

Star Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 160m2

 So sánh

Pvfcco Tower

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 300m2

 So sánh


Compare