Danh sách văn phòng tại Lý Tự Trọng

VVA Tower

Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

66m2 đến 412m2

$ 18
 So sánh

Phương Tower

Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 200m2

$ 17


Compare