Danh sách văn phòng tại Lý Tự Trọng

Phương Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2

VVA Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 66m2 đến 412m2

 So sánh


Compare