Danh sách văn phòng tại Lý Tự Trọng

VVA Tower

Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng C

Từ 66m2 đến 412m2

 So sánh

Phương Tower

Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 200m2Compare