Danh sách văn phòng tại Lý Chính Thắng

An Phú Plaza

Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 70,m2 đến 500m2

IDD Building

Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2

DC Tower

Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 350m2

 So sánh

Giày Việt Plaza

Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 500m2

 So sánh

Me Corp Building

Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 600m2Compare