Danh sách văn phòng tại Lý Chính Thắng

IDD Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2

Me Corp Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 600m2

DC Tower

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 350m2

Giày Việt Plaza

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 500m2

An Phú Plaza

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng B

Từ 70,m2 đến 500m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons