Danh sách văn phòng tại Lê Thị Hồng Gấm

Perfect Building

Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 150m2

 So sánh


Compare