Danh sách văn phòng tại Lê Thánh Tôn

CJ Tower

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 300m2

 So sánh

Vincom Center

Giá từ $ 33

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 1000m2

 So sánh

The Lancaster

Giá từ $ 25

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 500m2

 So sánh

Lim Tower

Giá từ $ 34

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 700m2

 So sánh


Compare