Danh sách văn phòng tại Lê Thánh Tôn

Lim Tower

Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 700m2

$ 34
 So sánh

Vincom Center

Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 1000m2

$ 33
 So sánh

CJ Tower

Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

150m2 đến 300m2

$ 28
 So sánh

The Lancaster

Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 500m2

$ 25
 So sánh

Harvest Tower

Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 120m2

$ 17
 So sánh

Bến Thành Tsc Building

Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 350m2

$ 13


Compare