Danh sách văn phòng tại Lê Quý Đôn

Minh Phú

Lê Quý Đôn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 463m2

 So sánh

Indochine Park Tower

Lê Quý Đôn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 600m2



Compare